Hoe het werkt

Wat lezen Senia-leesclubs

 • Senia stelt elk nieuw seizoen voor elk programma een keuzelijst samen, zie boeken. Er is ook een keuzelijst muziek, waaruit muziek-luisterclubs kiezen.
 • Daaruit maken de Senia-groepen elk jaar een keuze van zeven boeken of muziekstukken.
 • De deelnemers ontvangen eind augustus bij elk boek een leeswijzer/luisterwijzer, die door deskundigen gemaakt is, specifiek voor dát betreffende boek, of voor dat muziekstuk. De leeswijzers worden gedrukt en toegestuurd aan iedere deelnemer persoonlijk.

Hoe functioneren de groepen?

 • Ze komen om de 5 à 6 weken bij elkaar. Meestal roulerend bij de deelnemers thuis. De meeste groepen overdag, maar een groeiend aantal ook 's avonds.
 • Het voorzitterschap rouleert ook, er is geen vaste voorzitter of docent aan de groepen verbonden.
 • De leeswijzers geven houvast, en de discussievragen zorgen voor diepgang. Elke groep bepaalt natuurlijk zelf hoe ze die vragen behandelen.

Hoe komt u aan de boeken?

De boeken die u leest met de leesclub worden niet door Senia geleverd, hier zorgt u zelf voor. Er zijn, naast een nieuw exemplaar kopen bij de boekhandel, verschillende mogelijkheden om aan de boeken te komen:

 • Lokale bibliotheken en bibliotheekcentrales bieden regelmatig faciliteiten aan aan leesclubs, waardoor er bijvoorbeeld meer exemplaren van één boek beschikbaar zijn. Over de mogelijkheden en voorwaarden in uw woonplaats kunt u het beste contact opnemen met uw bibliotheek.
 • Onderling lenen kan ook, als u met elkaar een boek aanschaft en het vervolgens laat rouleren.
 • Op de website staat een Boekenprikbord, waarop u boeken kunt vragen, aanbieden, ruilen of verkopen.
 • Verschillende boekhandels bieden Senia-leden de mogelijkheid om daar aangeschafte boeken weer terug te verkopen aan de boekhandel tegen 50% van de aanschafwaarde.

Hoe kunt u zich aansluiten?

 • U hoeft niet te wachten tot het nieuwe seizoen. Als er in een groep plaatsen vrij zijn, kunt u in de loop van het seizoen insteken. Zie de rubriek 'zoek een leesclub' bovenaan deze website.
 • Kijk ook naar de oprichtingsbijeenkomsten, in de rechter kolom op deze pagina. 

Wat kost het?

 • Het meest gangbare abonnement voor een seizoen, met zeven lees- of luisterwijzers, kost € 38,00.
 • Zie verder de pagina voorwaarden.